aktualności klasztoru Carmelitanum Poznań wróć

Rekrutacja na nowy rok


12 września, 2020

Instytut Duchowości Carmelitanum przy klasztorze karmelitów bosych w Poznaniu zaprasza na 3-letnie studium teologii życia duchowego.

Planowane wykłady na rok akademicki 2020/2021:
 • św. Teresa od Dzieciątka Jezus: życie, dzieła, doktryna;
 • mądrość mistyczna: wprowadzenie do duchowości katolickiej;historia duchowości: późne średniowiecze i
 • czasy nowożytne;
 • św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein): życie, dzieła, doktryna;
 • duchowość oblubieńcza na podstawie Pieśni nad pieśniami;
 • elementy duchowości syryjskiej i koptyjskiej;
 • małżeństwo i rodzina w nauczaniu Ojców Kościoła;
 • walka duchowa.
Rozmowy kwalifikacyjne i przyjmowanie zgłoszeń:

24, 25, 28 i 29 września 2020 r., w godz. od 16.00 do 18.00 (Klasztor Karmelitów Bosych, ul. Działowa 25, Poznań).

Warunki przyjęcia:

W czasie rozmowy kwalifikacyjnej należy złożyć następujące dokumenty:

 • podanie
 • życiorys
 • kopię śwadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów (oryginały do wglądu), dwie fotografie
 • zgodę odpowiednich przełożonych w przypadku osób zakonnych
 • koszt 250 zł / semestr
Kontakt:

o. Krzysztof Pawłowski OCD
tel. 500 49 85 04
instytut.carmelitanum@gmail.com
Klasztor Karmelitów Bosych, ul. Działowa 25