aktualności klasztoru Carmelitanum Poznań wróć

Ogłaszamy rekrutację nowy rok akademicki


15 września, 2021

Instytut Duchowości Carmelitanum zaprasza osoby pragnące pogłębić swoją formację duchową i teologiczną na 3-letnie studium duchowości. Zajęcia rozpoczynają się 7 października i będą się odbywać w każdy czwartek od 17:00 do 20:10.

Planowane wykłady na rok akademicki 2021/2022:
 • św. Teresa od Jezusa: życie, dzieła, doktryna;
 • filozoficzne podstawy dyskursu teologicznego;
 • historia duchowości: męczennicy, monastycyzm, wczesne średniowiecze;
 • wprowadzenie do lektury Pisma świętego;
 • św. Miriam od Jezusa Ukrzyżowanego (mała Arabka) – życie i duchowość;
 • psychologia a życie duchowe;
 • wprowadzenie do liturgii;
 • formy artystyczne w tradycji chrzescijańskiej.
 • Rozmowy kwalifikacyjne i przyjmowanie zgłoszeń: 30 IX, 1 X, 4 X i 5 X 2021 r., w godz. od 16.00 do 18.00 (Klasztor Karmelitów Bosych, ul. Działowa 25, Poznań).
Warunki przyjęcia:
 • w czasie rozmowy kwalifikacyjnej należy złożyć następujące dokumenty:
 • podanie,
 • życiorys,
 • kopię świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów (oryginały do wglądu), dwie fotografie,
 • zgodę odpowiednich przełożonych w przypadku osób zakonnych,
 • koszt: 300 zł za sermestr.
Kontakt:

o. Krzysztof Pawłowski OCD
tel. 500 49 85 04
instytut.carmelitanum@gmail.com
Klasztor Karmelitów Bosych, ul. Działowa 25.