O Instytucie

Instytut Duchowości Carmelitanum działający przy Wyższym Seminarium Duchowym Karmelitów Bosych w Poznaniu stawia sobie za cel ukazanie wierzącym perspektywy dojścia do zjednoczenia z Jezusem, a przez Niego do spotkania się z sobą jako osobą i do wejścia we wspólnotę Trzech Osób Boskich już tu w wierze, nadziei i miłości, we wspólnocie Kościoła pielgrzymującego i pośród codzienności.

Pomocą w otwarciu na taką perspektywę i podjęcie drogi w celu jej osiągnięcia są:

  • systematyczne studia z zakresu teologii duchowości, historii duchowości, duszpasterstwa duchowości i duchowości karmelitańskiej oraz sympozja – otwierające na Tajemnicę życia chrześcijańskiego,
  • cotygodniowy udział w Eucharystii, comiesięczne godziny skupienia, rekolekcje i pielgrzymki do miejsc związanych ze Świętymi Karmelu – które służą przeżywaniu i celebrowaniu Tajemnic życia chrześcijańskiego w liturgii, na modlitwie osobistej i we wspólnocie wierzących,
  • możliwość korzystania z różnych propozycji kulturalnych w ramach Piwnicy duchowej,
  • podejmowane przez słuchaczy Instytutu różne prace na rzecz wspólnoty Carmelitanum i z Carmelitanum służą odkryciu, że wiara w Tajemnice życia chrześcijańskiego wyraża się także w czynach wpisanych w codzienność i w ewangelicznej prostocie wobec innych.
Skip to content