Zasady przyjęcia do Studium Duchowości

Jakie dokumenty są wymagane?

W czasie rozmowy kwalifikacyjnej należy złożyć następujące dokumenty:

  • podanie,
  • życiorys,
  • kopię świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów (oryginały do wglądu), dwie fotografie,
  • zgodę odpowiednich przełożonych w przypadku osób zakonnych,
  • koszt: 300 zł za semestr.

Terminy i miejsce rozmów kwalifikacyjnych

Przyjmowanie zgłoszeń i rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 30 września, 1 , 4 i 5 października 2021 r., w godz. od 16:00 do 18:00  w Klasztorze Karmelitów Bosych, ul. Działowa 25, Poznań.


Jaki jest koszt zajęć?

Opłata za semestr wynosi w  300 zł (za rok: 600 zł)


Kiedy i gdzie odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się w każdy czwartek począwszy od października do czerwca w Klasztorze Karmelitów Bosych przy ul. Działowa 25 w Poznaniu.


Kontakt:

o. Krzysztof Pawłowski OCD
tel.: 500 498 504
mail: instytut.carmelitanum@gmail.com