Wykładowcy

o. Krzysztof Pawłowski OCD
Poznań

Dyrektor Instytutu

 • św. Teresa od Dzieciątka Jezus - ćwiczenia

o. Serafin Tyszko OCD
Zwola

 • św. Teresa od Jezusa: życie, dzieła, doktryna

o. dr hab. Sergiusz Niziński OCD
Poznań

 • Filozoficzne podstawy dyskursu teologicznego

ks. prof. dr hab. Paweł Wygralak
Poznań

 • Historia duchowości: męczennicy, monastycyzm, wczesne średniowiecze

o. Robert Marciniak OCD
Warszawa

 • Wprowadzenie do lektury Pisma świętego

o. Aleksander Szczukiecki OCD
Poznań

 • Św. Miriam od Jezusa Ukrzyżowanego (mała Arabka) – życie i duchowość
 • Analiza wybranych tekstów autorów chrześcijańskich pierwszego tysiąclecia - ćwiczenia

o. Józef Tracz OCD
Poznań

 • Psychologia a wiara

ks. dr Jan Hadalski TChr
Poznań

 • Wprowadzenie do liturgii

dr hab. Jakub Żmidziński
Poznań

 • Formy artystyczne w tradycji chrześcijańskiej

o. prof. dr hab. Placyd Ogórek OCD
Poznań

 • Pierwotny ideał Karmelu - ćwiczenia

o. Jacek Olszewski OCD
Łódź

 • Medytacja o bezinteresownym darze z siebie św. Jana Pawła II - ćwiczenia

Skip to content