Wykłady

Kiedy:

każdy czwartek
godz. 17:00 -20:00

Gdzie:

Klasztor Karmelitów Bosych
ul. Działowa 25

Aktualny plan wykładów

Temat przewodni w roku 2020/21 to „Św. Teresa od Jezusa – życie, dzieła, doktryna”. Zajęcia odbywają się w każdy czwartek od 17.05 do 20.10. Po wykładach kolacja (dla chętnych). Przed zajęciami Eucharystia o godz. 16.15 (dla chętnych)


Planowane wykłady na rok akademicki 2021/2022:
 • św. Teresa od Jezusa: życie, dzieła, doktryna – 14 wykładów, egzamin – o. mgr lic Serafin Tyszko OCD
 • Filozoficzne podstawy dyskursu teologicznego – 7 wykładów, egzamin – o. dr hab Sergiusz Niziński OCD
 • Historia duchowości: męczennicy, monastycyzm, wczesne średniowiecze – 7 wykładów, egzamin – ks. prof. dr hab. Paweł Wygralak
 • Wprowadzenie do lektury Pisma świętego – 5 wykładów, zaliczenie – o. mgr lic. Robert Marciniak OCD
 • Św. Miriam od Jezusa Ukrzyżowanego (mała Arabka) – życie i duchowość – 4 wykłady, zaliczenie – o. mgr lic. Aleksander Szczukiecki OCD
 • Psychologia a wiara – 4 wykłady, zaliczenie – o. mgr Józef Tracz OCD
 • Wprowadzenie do liturgii – 4 wykłady, zaliczenie – ks. dr Jan Hadalski TChr
 • Formy artystyczne w tradycji chrześcijańskiej – 4 wykłady, zaliczenie – dr hab. Jakub Żmidziński
Planowane ćwiczenia na rok akademicki 2021/2022:
 • Pierwotny ideał Karmelu – o. prof. dr hab. Placyd Ogórek OCD
 • Analiza wybranych tekstów autorów chrześcijańskich pierwszego tysiąclecia –o. mgr lic. Aleksander Szczukiecki OCD
 • św. Teresa od Dzieciątka Jezus – o. mgr lic. Krzysztof Pawłowski OCD
 • Medytacja o bezinteresownym darze z siebie św. Jana Pawła II – o. mgr lic. Jacek Olszewski OCD